Godziny przyjęć lekarzy SZOZ w Nowym Korczynie

OŚRODEK ZDROWIA czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00

POGOTOWIE RATUNKOWE po godz. 18.00 oraz w dni świąteczne można wzywać - tel. 41 378 26 57

TRANSPORTY SANITARNE w ramach POZ tel. 41 344 65 03 lub 41 344 26 47

GABINET STOMATOLOGICZNY - wyznaczanie terminu wizyty pod nr tel. 692 414 057
Poradnia ginekologiczna w Solcu-Zdroju - nr tel. 41-377-6010

TELEPORADA w PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ tel. 797-212-639

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna - dr Marian Rymaszewski
przyjmuje:
wtorek 8.00 - 12.00
czwartek 9.00 - 12.00

lek. med. Izabela Żurawska - Szubert (lekarz chorób wewnętrznych)
Przyjęcia pacjentów 8.00 - 13.00

REHABILITACJA - tel. 797212641