Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciwko COVID-19

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie informuje o możliwości zapisania dziecka w wieku 5-11 lat na szczepienie przeciwko COVID-19. Zapisu można dokonać
w ten sam sposób, jak w przypadku dorosłych, a także dzieci w wieku 12-17 lat. Są cztery możliwe sposoby:
1. telefon na całodobową i bezpłatną infolinię (989)
- należy podać numeru PESEL dziecka. Dodatkowo można podać numer telefonu do kontaktu – wówczas przysłany zostanie SMS z potwierdzeniem terminu i miejsca szczepienia.
2. e-rejestracja na portalu pacjent.gov.pl
- poprzez Profil Zaufany: należy zalogować się na Profil Zaufany a następnie wybrać jeden z dostępnych terminów zaproponowanych przez system w punktach szczepień w pobliżu miejsca zamieszkania. Można również wybrać inny termin oraz miejsce szczepienia.
- bez użycia Profilu Zaufanego: należy wejść na stronę internetową:
https://pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl/auth i wybrać ścieżkę „Rejestracja bez Profilu Zaufanego”. Następnie należy wpisać nazwisko dziecka, jego numer PESEL oraz numer telefonu rodzica (opiekuna prawnego). Na wskazany numer telefonu system prześle SMS z kodem, który należy wpisać w kolejnym kroku. Następnie można wybrać dogodny termin szczepienia. Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane SMS-em na podany numer telefonu.
3. kontakt z wybranym punktem szczepień
- na szczepienie przeciw COVID-19 można zapisać dziecko także w wybranym punkcie szczepień.
4. za pośrednictwem wiadomości SMS
- należy wysłać SMS pod numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie. Automatyczny odbiorca w systemie pokieruje, jakie dane podać, aby zapis zakończył się pomyślnie. Należy podać numer PESEL dziecka oraz kod pocztowy miejsca zamieszkania, wówczas system wybierze najbliższy termin na szczepienie w punkcie położonym blisko miejsca zamieszkania.

Ważne informacje:
- Skierowanie na szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat jest wystawiane automatycznie przez system od 12-13 grudnia 2021 r. – w momencie ukończenia przez dziecko 5 lat.
- Kwalifikację do szczepienia dzieci 5-11 lat wykonuje lekarz, z ważnym prawem wykonywania zawodu.
- Szczepienie przeciw COVID-19 u dzieci w wieku 5-11 lat będzie wykonywane wyłącznie przy użyciu szczepionki Pfizer w dostosowanej do wieku dawce – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej).
- Szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat odbywa się za pomocą dwóch dawek – w odstępie co najmniej 21 dni.
Jeżeli dziecko nie ma automatycznie wystawionego e-skierowania przez system, lekarz
w punkcie szczepień może wystawić e-skierowanie – pod warunkiem, że dziecko skończyło 5 lat.