Konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie

 

Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie

w wymiarze etatu: 1/5

Dodatkowo przewiduje się zawarcie z wyłonionym Zastępcą Kierownika ds. Lecznictwa umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wymiarze 4/5 etatu.

Oferty należy składać od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia 18 stycznia 2022 roku do godz.14:00

 

Szczegółowe informacje o w/w konkursie dostępne na stronie internetowej: http://nowykorczyn.pl, http://zoz.nowykorczyn.pl (link) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie.

 

Do pobrania:

   >> oferta pracy